Какво е имидж и какво не е?

имидж, имидж консултиране

Здравейте, благодаря за интереса и добре дошли тук! За да бъда максимално полезна за Вас, давам някои мои авторски формулировки и общоприети рамки, относно разглежданото понятие и смисловите разлики с други асоциации, които често буди. Така със сигурност ще добиете или разширите Вашата представа, ще бъдете по-осведомени, по-отговорни към визията и стила си, по-добре приемани от близките и обществото.

Какво е имидж?

 • Имиджът е Вашето собствено излъчване и послание.
 • Той е моментната Ви снимка от първото представяне пред някого.
 • Представлява трейлър на Вашия житейски, творчески, професионален път.
 • Изразява вдъхновението, което създава и провокира Вашия стил и обноски.
 • Може да се определи като проявителят, който Ви прави видими и разпознаваеми.
 • Имиджът е гръбнакът и навигаторът на Вашата същност, чрез който вървите уверено и в избраната от Вас посока!
 • Представя нивото на себепознание и себуважение, което излъчвате.
 • Имиджът е оптималното съчетание между знание, опит и приложение.
 • Той е уханието, което оставя Вашето личностно разцъфтяване.

Какво не е?

 • Не е наложена маска, зад която криете истинското си Аз.
 • Имиджът не е илюзорен инструмент, с който манипулирате околните.
 • Той не е панацея, вълшебна пръчица и гаранционна карта!
 • Също така, не е зависимост, а излизане от границите на предубежденията Ви – лични и обществено наложени.
 • Не е списък с модели и картел цветове, с които се индентифицирате. По-скоро е набор от възможности, в унисон с обстановката, повода, етикета, желанията и нуждите Ви.
 • Запомнете, че не представлява демонстрационен експеримент, а практически приложими знания и умения.
 • Имиджът не е скука и ограничение. Имиджът е като седефа – има много нюанси, но те изразяват една и съща конкретна същност.            

Имиджът не е еднократен резултат, а система, чрез която мога да Ви помогна да се изявите по най-добрия начин във всяка ситуация!

Искате ли да научите повече?

За тези, които искат да научат повече:

Самата дума „имидж има латински произход IMAGO и означава стереотип, образец. През старофренския (имажѝ) навлиза и в английския език. При него буквално се превежда като образ, но семантично думата е натоварена с много значения – снимка, концепция, метафора, визия, въображение, профил, идентичност и т.н. От този корен идва и глаголът имитирам  imitari „да копирам, подражавам“

Около 14 век се използва и със значение – отражение в огледалото, в началото на 20в. добива вече обществен фокус. Навлизането в понятийния ни речник и масовата употреба на думата започват с развитието на рекламата и обособяването на PR-а като отделно направление.

Разлики между имидж, стил, PR, репутация

Изграждането на цялостен имидж включва всички изброени термини, но те са много малка част от обхвата и процеса на създаване и поддържане на определен образ. Стилът е застраховката срещу изменчивите моди, тенденции и обстоятелства. Той отразява Вашето светоусещане за красота и отражение на представите Ви за хармония и естетика.

В днешно време говорим за стилови направления, за стил в модата, музиката, в литературата, киното, журналистиката, рекламата. Думата стил идва от латински stilus или stylos на гръцки, което означава заострена пръчица от кост/дърво, чрез която се пише. Извън обществено-историческия обхват, стилът се възприема и като маниер. Но тази дума да е натоварена предимно с негативно съдържание – примерно маниерничи, неприятни маниери, сигнализира за претенциозност на характера и т.н.

Публичната комуникация е съвкупност от всички комуникационни процеси, които протичат в общественото пространство. Тя включва както връзките с обществеността, така и журналистиката, рекламата, публичната реч. Затова пъблик рилейшнъс може да се разлежда като подсистема на публицистиката. В непрофесионалните среди е възприето по-популярното наименование – връзки с обществеността (PR), но то е смислово неудачно, тъй като връзките с обществеността са само част от Пъблик рилейшънс, както твърди и проф. д-р Минка Златева.

Има много дефиниции на понятието, но най-удачно е да се разглежда като комуникационен мениджмънт. Такъв, чрез който се осъществява стратегията в процеса на общуване между организацията и нейните публики. Това е динамична система. Докато стилът може да бъде устойчив и да го следваме цял живот, независимо от тенденциите, то имиджът, репутацията и публичната комуникация трябва да бъдат постоянно развивани и отстоявани в тяхната висота.

Понятието репутация достига до нас отново от латински – reputatio, през френски reputation. Навлизайки в италианския, холандския, немския, започва да добива допълнителни смислови оттенъци. Като синоними на репутация могат да се посочат – статут, авторитет, в положителен смисъл – човек с добро име, с много достойнства, професионалист. Репутацията е съществена част от имиджа, но далеч не изчерпва неговия смисъл и приложение. По-скоро е свързана с личностни морални и психични характеристики – като търпение, добронамереност, лоялност, устойчивост, дисциплина, коректност…

В заключение

Общото между двете е, че и репутацията, и имиджа са едновременно резултат и процес. Сигурно сте чували израза „срина му се репутацията“ или създава „фалшив имидж“. Това показва, че ние имаме възможността и отговорността да управляваме съзнателно начина, по който се развиваме като личности. Този, по който се презентираме и чрез който изграждаме отношения на доверие и взаимодействаме с околните.

Вярвам, че информацията е била достатъчно изчерпателна и полезна! Винаги е добре да научаваме по нещо ново, нали?

Вземете решение да повишите културата си в тази посока още днес!

Със сигурност ще Ви е любопитно и “Какво е имидж консултация”!

С уважение, 

Милена Белчева, имидж консултант ©

Имидж Стил Просперитет

фотокредит – с нетърговска цел-мрежата, заглавно изображение: George Milton_Pexels

Leave a Reply