Персонален имидж

имижд

Изграждането на персонален имидж е процес, а не спорадичен акт на промяна в желаната посока и търсено въздействие. Професионалните препоръки и умения на имиджмейкъра са ключови за успеха на всеки, мотивиран да инвестира в личностното си израстване и просперитет. С отдаденост и удоволствие работя върху подобряване качеството си на живот, върху развитие на уменията си да синтезирам и предоставям в разбираем вид ценна и приложима информация и да осигурявам на клиентите си максимално високо ниво на консултиране.

Независимо от подхода на професионалиста, процесът винаги минава през установяване на текущия имидж, създаване на стратегия за промяна и предприемане на стъпки към желания имидж и стил. Оценката е свързана с изследване на конкретен обект/личност за фиксиран период от време, в контекста на зададени цели, замисъл и обхват. Нейната ефективност е в зависимост от прецизността на фактите в процеса на проследимост и дълбочината на последващия анализ. Образът и влиянието на всеки човек се изгражда от една страна от неговата същност и специфики, а от друга – от проявленията, изявите му в определени ситуации. Независимо от различните възприятия, представите, които изграждаме за хората, са винаги резултат от тяхното излъчване, сетивна експресия и поведенчески реакции.

Какво включва в най-общи граници персоналният имидж?

ВИЗИЯ

 • физически характеристики и особености
 • осанка, походка, стойка, позициониране
 • цялостен избор на цветове, облекло, аксесоари
 • вокална експресия – тембър, звукоизвличане, смях

Какво послание предавате и какво разкривате за себе си с общото Ви излъчване и чрез всеки детайл от визията и дрехите Ви?

 • КОМУНИКАЦИЯ
 • поглед
 • лично ухание
 • богата обща култура
 • презентационни умения
 • интелектуални достойнства
 • език на тялото, жестове, мимики
 • речева специфика, изказ, интонация, тематичен обхват

Какво и как изразявате, каква е експресията Ви, до кого искате да достигнете, какъв вид запознанства и отношения искате да създадете и развивате?

СВЕТОУСЕЩАНЕ

 • верую
 • стандарти
 • въображение
 • възприемчивост
 • естетически норми

Какво е Вашето кредо? Какво ниво хора искате да привлечете в обкръжението си, какви ситуации и преживявания търсите, какво ниво на социален живот желаете?

КУЛТУРА

 • грамотност
 • езикови познания
 • степен на образованост
 • специализирани умения
 • етикет, протокол, маниери

Какъв е Вашият манталитет, който показвате пред света? Каква е текущата Ви и желана реализация? Какво е качество Ви на живот в момента и какви стандарти се стремите да постигнете?

НРАВСТВЕНОСТ

 • качества
 • ценности
 • добродетели
 • стил на живот
 • обществен принос
 • емоционална интелигентност

Каква е личната Ви стойност и в какво се изразява Вашата незаменимост? С какъв лайтмотив преминавате през житейските пътища, с какво искате да Ви запомнят, какво искате да постигнете в личен и обществен план?

Убедена съм, че изброените неща, макар да не изчерпват обхвата на персоналния имидж, са Ви дали достатъчно добра структура на възприемане на темата. Нашата идентичност е сбор от ежеминутните ни преценки и избори. Вярвам, че Вашите ще Ви доведат и към оптимални, вдъхновяващи резултати!

Прочетете и възможностите за изграждане и оптимизиране на корпоративния имидж, ако сте част от бизнес екипа на компания.

С уважение,

Милена Белчева, имидж консултант

© Имидж Стил Просперитет
заглавно изображение с нетърговска цел: fotografierende_unsplash.com