Защо е важен и необходим?

ИМИДЖ, ИНТЕРВЮ

Имиджът е изключително важен, защото “нямаме втори шанс, за да направим първо впечатление”.

Какви обаче са конкретните резултати, когато работим върху нашия имидж и се обърнем към подходящ консултант? Ще споделя част от ползите, които ще имате:

? Добиване на знания и умения как да изразяваме същността си и чрез цветове, дрехи, аксесоари, прическа, стойка, походка, интонация, език на тялото, поведение, отношение и т.н. Това дава много по-голяма увереност и спокойствие.
? По-голяма устойчивост, просперитет, стабилност, подобрения в материален план
? Преодоляване на различни страхове, откриване на вътрешните ресурси.
? Поддържане оптимално ниво на продуктивност и висок жизнен тонус.

имидж, корпоративен имидж, фирмена политика
снимка – Depositphotos


? В интимен план – благоприятно се повлияват отношенията ни със самите нас, без които не можем да градим пълноценна връзка с околните и особено с партньора.

? Засилване на личния магнетизъм, присъственост, балансиране на мъжкото и женско проявление в нас.

? Отключване и развиване на креативността.

Нима има още?


? На ниво емоции – приемане, осъзнаване, изразяване и преодоляване на негативните емоционални проявления.

? Развиване на спонтанност, отваряне пространство за новото

? Баланс – Пускане/Контрол, Посредственост/Перфекционизъм

? Добиване на по-обстойна и адекватна себеоценка

? Изграждане на дисциплина, постоянство, навици

? Подобряване нивото на мотивация, изграждане и стабилизиране на доверието.

? По отношение на сърдечния свят – засилване на състоянията, които пряко се отразяват и на нашата имунна система. Например – благодарност, радост, милосърдие, благоразположение на духа.

? По-добро свързване с чувствата на другите

? Подсилване на умения да се грижим за себе си по най-добрия начин, изграждане на близост.

Ползите са неизброими:


? В себеопознаването и със съдействие на консултант, значително може да благоприятства и процеса на комуникация.


? Осъзнава се и подобрява начинът, по който заявяване себе си пред света, засягат се въпроси свързани с това, доколко човек изразява същността си, какво премълчава, с какви думи се презентира, в кои области и роли не дава глас и защо. Работи се върху всичко това, но също върху граници, баланс между активност и пасивност, някои гласови техники и т.н.

? Минава се и през развитие на интуицията, осъзнатото пребиваване в настоящата действителност, разширяване източниците на вдъхновение, практики, които способстват за постигане и на повече лекота, яснота, смирение, мъдрост…

Няколко важни уточнения:

? Пътят си има отправност, няма как да се телепортираме от едно ниво на друго, без да изминем конкретни стъпки.

? Хаотичните занимания не дават особено висок резултат и хората често се отказват. Когато се работи целенасочено и постоянно, ефективността и подобрението в качеството на живот и самочувствието са осеаеми.

? Промяната зависи от индивидуалните темпове и личната ангажираност, като време и възможности. Всеотдайността трябва да е взаимна. Един имидж консултант може да даде набора от знания, умения и компетенции, да насърчи процеса на преобразяване, но тези отсечки към усъвършенстване всеки трябва да извърви сам.

? Друг важен момент е, доколко човек осъзнава и иска да инвестира в себе си, в своето благополучие и развитие. Ако му е достатъчно да чете просто рубрики с общи съвети в списания и блогове -ок. Или ако му стига да се обогатява с цитати от мъдри книги, публикувани в статуси -чудесно. Предпочита ли да отделя време за различни, по-интересни и съществени за него неща, приемам избора му. Но има други, за които визията и личностното развитие са важни и определящи.

Как протича процесът?


? Според конкретния случай, някои промени настъпват мигновено, за други може да се наложи и по-дълбочинна работа и с психолог, козметик, треньор, медицинско лице или друг вид специалист. Това се установява лесно на определен етап.

? Често, още при първото усещане за удовлетворение, когато човек разбере своите най-подоходящи цветови палитри, модели, стилови особености променя своите възприятия. Когато получи яснота в кои примерно от изброените по-горе сфери и дейности има потребност от оптимизиране и получи нужните препоръки как да го направи, една от най-ценните крачки е направена.

Всеки от нас притежава невероятни и прекрасни качества и потенциал, които заслужават да бъдат преоткрити и проявени по най-добрия начин.

Със сигурност ще Ви е любопитно и “Какво е имидж консултация”!

С уважение,

Милена Белчева – Вашият имидж консултант ©

Имидж Стил Просперитет

заглавно изображение без търговска цел_gpointstudio_frrpik

Leave a Reply