политика лични данни

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  и ЗЛД Дейността, описана в сайта, е в услуга на Вашия оптимален Имидж, Стил, Просперитет и е ръководена от фундаментални принципи и ценности като коректност, лоялност, надеждност. Всички вложени в обучения, консултации и публикации – знания, опит, средства, енергия и време, са … Прочети повечеполитика лични данни