общи условия на imagemaker.bg

Базови понятия Потребител/клиент/поръчител/доверител е всяко физическо/юридическо лице, което чрез своите доброволни активности в сайта – заявки, регистрации и др., направени за себе си или друго лице, става страна по договор с доставчика на заявената услуга/продукт/информация, предоставени чрез сайта imagemaker.bg и ги използва с нетърговска цел. … Прочети повечеобщи условия на imagemaker.bg