щастиеТО през детските очи

Прекрасни приятели и последователи на пространството за вдъхновение, мода и стил – Имидж Стил Просперитет! Днес, за поредна година празнуваме 20 март – Международен ден на щастието и пролетта, с преобразяващо събитие “ДРЕСКОД ЩАСТИЕ” в Център за терапия, приложни изкуства и обучения – Варна. С умиление и удивление, споделям откровенията на моя племенник – Борис, когото интервюирах спонтанно един приятен предлетен следобед. Предлагам на Вашето внимание отговорите, без никаква редакционна намеса.

Какво е да си щастлив?

Б.Г: Много хубаво чувство. Трябва да се радва на това чувство, защото то е само временно. Да говориш хубави неща.

Къде отива щастието, когато не е при теб?

Б.Г: При други хора, които са щастливи. По физиономията може да разбереш как се чувства човек. Може да е тъжен и да се усмихва фалшиво, но да разбереш че е тъжен, например, ако въздъхне, или се намуси. Ако искаш да си постоянно щастлив, трябва да се радваш на всичко, което ти се случва. Има голяма разлика как върви щастливия и тъжния човек. Щастливият върви с вдигната глава, а тъжният с леко наведена, за да не забелязва хората или него да не го забележи някой друг.

Кое е по-добре – да си дете, или възрастен?

-Б.Г: Дете!

Защо?

Б.Г: Децата са по-щастливи. Те винаги играят игри и са по-весеи, невинни. И ако ни нямаше, светът нямаше да е весел. Има много начини и винаги си има поне един начин човек да е щастлив, дори да е възрастен. Децата се радват на закачки, а възрастните, че изкарват заплата. И, според мен, това е достатъчно голяма разлика.

споделена обич и възприятие

Какво те прави теб щастлив?

Б.Г: Игри! Прекарване с приятели и роднини. Да ходим на разходка с компания. Да се грижа за някого. В крайна сметка излиза, ме много има много неща, от които може да си щастлив. То не зависи от това как изглеждаш, щастието зависи от това какво чувстваш, защото то е чувство. Не е свързано с думи за външен вид като красив, грозен, слаб и други.

Ще споделиш ли за възрастните някои начини да са по-щастливи?

Б.Г: Добре. Щастлив може да те направи чуруликането на птичките. Звука на потока. Падането на листата от малките дръвчета. Дърво, родило плодове, или цъфнало. Също и други неща от природата. Например пикник до поточе, където не се чуват машини и други неприятни звуци. О, също могат да те направят щастлив и цветовете. Защото целият свят без тях щеше да изглежда тъжен…

25.5.2023г.

С благопожелания,

Феята на цветовете Ⓒ
имидж консултант в Имидж Стил Просперитет
Тематични сесии и ваучери за подарък via imagemaker.bg