това коварно “й”

статия, публикация, имидж

Какъв (Ви) е проблемът с това “й”?

Добрият имидж е свързан не само с великолепната ни визия, а и с нашата езикова култура, дикция, изказ. Настоящата публикация е на база споделено преди години мое недоумение, относно неправилната употреба на една уж безобидна буквичка в разговорите и писмената ни реч.

И в много от статиите, които чета, и в кореспонденции от приятели, все по-често ми се натрапват нелогично изписани думи като: “дестинациЙ”, “наЙстина”, “алергиЙ”, “чудесиЙ”, “претенциЙ”. Периодично допълвам колекцията с нови примери от царуващи в медийното пространство примери.

Най-много ме учудва, че грешките не се отнасят само за множественото число, при което по някаква причина мнозина са възприели да изписват съществителните по този странен начин. Но се замислете, думите адмираций, корпораций, опций, стай, енергий, консултаций, дискусийте са трудни дори за изговаряне!

фотокредит: glenn-carstens-peters-unsplash

Когато знаеш повече от интервюиращия

Как е логично да с почувства човек, когато получи отговор от работодател и посредническа фирма “Днес разгледахме вашите презентациЙ? Грешките по време на разговор, бедната лексика и неумения да се състави завършено изречение мога да разбера донякъде. Но при кореспонденция и наличието на толкова редактиращи програми и средства за информация, да разбера липсата на “компетенций”, ми е невъзможно.

Гредата в собственото око

Не демонстрирам знания и не поучавам. Самата аз имам някои може би сериозни пропуски по отношение на граматиката. Има десетки, дори стотици велики книги, които не съм чела. Отчитам това, но е нещо поправимо и простимо и “наваксването” ще се случи, щом изпитам вътрешна необходимост. Когато прочетох едно доста обемно издание за българска граматика, осъзнах колко съкратен е бил материалът, който са ни преподавали. Колко правила и изключения има, за които дори не подозираме.

Образованието ми свързано с журналистиката, също само допълни моите знания и опит, но не ме излекува от ежедневните съмнения кое, как и кога е правилно да се употреби. Единици са хората, които са действително грамотни. Не е нужно да сме завършили филология, за да установим колко опорочаваме езика. Както в разговорите и кореспонденциите си, така и в националните медии.

Това ли ти е проблемът?

Днес почти всеки има свой блог, влог, сайт и т.н. Публикува любими мисли, снимки, прозрения, коментари – от сферата на битовизмите до най-сериозни политически и икономически теми. Наред с ползата от нелошите съвети, идеи, анализи и т.н., съществува и вредата от масова неграмотност и посредственост, която подминаваме снизходително. Има и фатални, и съвсем невинни грешки.

Някакво си “й” никому не вреди. Не е световен проблем. Но го виждам и просто ме дразни, защото не толерирам абсурдната му употреба. Обявите и заглавията също изобилстват от “шедьоври” като “Продавам стари Руски Ютий” или “Пролетни модни тенденций 2013”.  Споделете и Вие, ако се сещате за подобни примери от ежедневието.

Мили хора, които четете тези редове!

Проверявайте, проверявайте, проверявайте, когато не сте сигурни в изписването или изговарянето на една или друга дума!

Бъдете отговорни към себе си, към приятелите и към обществото. Грешките в езика, които допускаме са показател и за нивото на националния имидж, не само неблагоприятни за нашата репутация.

Можем да съдим за културата на даден човек по всяка негова проява! Бъдете от тези хора, които са пример за подражание, които вдъхновяват и удивляват! Мислете за това какви партньори сте, какви родители, какви служители и т.н.

Какво показват думите и изразите, които използвате? Каква е степента Ви на грамотност, какви са уменията Ви да презентирате и убеждавате? Ще изградите ли доверие, на база ценностите, които изразявате и чрез речта си, или ще се озовете накрая в празна зала?

С уважение,

Милена Белчева – Вашият имидж консултант
Имидж Стил Просперитет ©

заглавно изображение с нетърговска цел: jacob-le_unsplash.com