С каква консултация да започна?

Тематичният обхват на консултациите, които предлагам, е разнообразен и покрива цялостното изграждане и поддържане на перфектен имидж. В работата си използвам различни презентации, които допринасят за по-лесното възприемане и пълноценно усвояване на получената информация. В предварителен телефонен разговор, или по време на първата среща, обсъждаме детайлно Вашите потребности, текущи цели, желания, идеи, бюджет и заедно преценяваме кое е най-спешно, както и най-необходимо за нуждите на Вашата трансформация. И все пак, Цветови, личностен и стилен анализ са базови консултации, чиито безценни ресурси ще ползвате ежедневно!

Възможно е да подготвя материали за по-продължителна индивидуална консултация, която да съдържа най-ценните знания и съвети от всяка сфера, която Ви вълнува. Съобразявам се изцяло с Вашите предпочитания и навици – предоставяне на информацията предимно в табличен вид, усвояването ѝ чрез водене на записки и детайлно обяснение, или с повече визуални примери – карти, видеа, презентации.

Най-често се започва с опознавателни тестове, тематични съвети, допълнени от визуализации, арт практики и предоставяне на персонализирани файлове. Понякога най-наболелият въпрос е как да се приема и заобичам, как да се уважавам и ценя повече? В този случай препоръчвам консултацията “Моето любимо Аз”. С най-силен ентусиазъм разработих програмата “Мъж от класа”, тъй като силният пол често е пренебрегван незаслужено и вярвам, че всеки мъж заслужава да бъде забелязван, харесван, уважаван и ценен. Дамите предпочитат да разберат какъв е техният цветотип, как да се обличат и гримират, спрямо него, за да изглеждат привлекателни, как да подобрят своето самочувствие и увереност, как да засилят личния си магнетизъм и женственост, как да станат “Жена-муза”… Също така желаят да получат информация за това как да изразят своята индивидуалност чрез даден стил, затова програмата “Колористика и стилистика” е най-удачна в случая. Много от тях се интересуват най-вече как да поддържат високо ниво на енергия, което разглеждам в консултацията “Тайното гориво”, как да организират ежедневието си, за да имат време и сили за любимите си хора и занимания.

Имидж консултирането е част от личностното развитие и включва много философски, психологически, естетически, стилистични, комуникационни въпроси и познания. Образованието, което имам и допълнителните обучения и практики, допринасят за максимално високо ниво на консултиране, а любовта и креативността, която влагам в работата си, със сигурност ще Ви вдъхновят.

Вярвам, че умея да привличам най-подходящите хора в живота си, вярвам в неограничеността на техния потенциал, интелект и възможности. Какъвто и въпрос да стои на дневен ред, в сферата на моите компентенции, с удоволствие и радост ще откликна и предоставя нужните знания и съвети.

Вие сте прекрасни и заслужавате щастлив, класен и пълноценен живот, изпълнен с красота и хармония!

Благодаря за доверието!

Милена Белчева, Имидж Стил Просперитет ©