Мисия, визия, ценности

вдъхновение

Уважаеми читатели и приятели!

Моята мисия, в най-общ план, е сътворяването и поддържането на хармония в нашия вътрешен и външен свят. В постигането на повече етика и естетика в отношенията. В оптималното изразяване и развиване на личния ни потенциал.

Имиджът, който изграждаме, е пряко свързан с нашите ценности, духовни принципи, себеуважение и стремежи. Желанието ми е да мотивирам хората да обръщат по-голямо внимание на начина по който изглеждат, общуват и живеят, за да постигат максимално удовлетворение от своите избори и усилия.

Мечтая и работя за това, да помагам на тези, които ми се доверяват. Да предлагам разнообразни и преобразяващи тематични обучения и консултации. Такива, съобразени със спецификите и нуждите на всеки, за когото личното развитие е сред водещите приоритети.

Вярвам, че мога да допринеса за развитието на едно по-добро общество от осъзнати, уравновесени, щастливи хора, с очароваща визия, изискан стил, оптимален тонус и самочувствие. Личности, които са намерили своето призвание и се радват на отлична мотивация, нестихващо вдъхновение, пълноценна комуникация и високи стандарти на живот.

Вашият имидж консултант ©

Имидж Стил Просперитет

*заглавно изображение – kaboompics.com, колаж – Имидж Стил Просперитет