Милена белчева – изкуство и стил

Това е едно от първите ми печатни интервюта, свързани с професиналната ориентация и проекти в областта на културата и изкуството. Пътят ми премина през мода, литература, журналистика, реклама и комуникации. Животът ме върна обратно към модата, но вече с обединението на всички стъпки и изяви под формата на книги, обучения и консултации за имидж, стил и личностно развитие. Защото хармоничната визия обхваща нашето цялоство представяне, не само изборът на дрехи и следването на тенденции. Именно на това акцетирам в книгите, които предстои да излизат по тази тема. Вярвам, че това интервю, макар и на моето по-предишно аз, ще съдейства да намерим допирни точки като ценности, мисия, интереси!

имидж, стил, просперитет
интервю за фото сайт 28.9.2013

колаж – Имидж, стил, просперитет, снимки – личен архив, с позволение на фотографите