арт терапевт с обучение във варна!

арт терапия

Творчеството – изкуство и наука

Личностното и професионално развитие са области, в които се наблюдава изключителна динамика през новото хилядолетие. Поради засиления интерес към самоусъвършенстването и следването на различни философски, духовни и творчески школи, се развиват и самите направления и средства за постигане на оптимална дълбочина и всеобхватност на опознавателния процес.

Една от интересните, ефективни и необятни възможности за себеизследване и трансформация, е арт терапията. Тя е предпочитана заради относително безопасната си приложимост и благотворно влияние, особено при усвояване на техниките под ръковоството на специалист. Друго съществено предимство е, че отпада потребността от наличие на дарби и художествени умения, тъй като арт терапията е спомагателен инструмент за работа и въздействие, при които не се търси съвършенство, а резултат. Именно като средство за позетивно въздействие е приета като дисциплина и от психологическата наука.

photo credit:Ella Jardim_Unsplash

Необятно познание и умение

Арт терапията допълва успешно психологическите методи и затова е особено търсена като сфера за развитие и повод за създаването на обучителни курсове за любители и специалисти. Тя е ценен ресурс за консултанти, педагози, психолози, хора, които развиват образователна и социална дейност. Има широко приложение и е приятен, относително лесен и достъпен начин за облекчаване и лечение на неблагоприятни състояния с различен интензитет.

За тайните на арт терапията и за нейните явни възможности, ще може да научите от психолога Елица Великова, която гостува като лектор в тематичен курс за град Варна. Групата, която ще бъде сформирана, ще се обучава и практикува в периода април – септември 2022, за да усвои оптимално получената информация и професиоанални наставления.

Палитра от въпроси

Въпросите, както абстрактни, така и организационни за провокирани от желанието ни да изследваме, опознаваме надграждаме. Във връзка с конкретното обучение, предоставям полезна информация за всички, които имат желание да си подарят това ценно знание и преживявание.

Какви са темите, които ще се разглеждат в обучителния период?

Темите обхващат въвеждаща, базова и специфична информация, свързана с методите на работа и въздействие. При интерес, запознайте се по-подбробно с микротемите, включени в 6-те модула.

Каква правоспособност дава на курсистите?

Всеки завършил успешно обучението, получава сертификат от Институт за терапия и експресивни изкуства – София. Документът не замества академичното образование и в тази връзка не осигурява професионално дипломиране и правоспособност.

Какви са логистичните и финансови параметри на курса?

Съорганизатор на събитието е Пламена Иванова – психолог с дългогодишна практика, експерт в семейното консултиране и професионално ориентиране. Като експерт, тя е гостувала и в рубриката ми “Признание и привание”, от където може да се запознаете по-детайлно с нея, професионалните ѝ ценности и умения!

Какъв е периодът за записване и има ли изисквания?

Предвид засиления интерес, малкия формат на групата и ценовата политика, препоръчително е ранно записване до 15.4.2022г. Не се изискват художествени умения, тъй като в тази терапия се цели резултат, а не съвършенство. Необходимостта от специални материали също отпада, тъй като организаторите са осигурили подходящ реквизит за целия работен процес.

Какво следва?

От Вас, при интерес, е необходимо единствено да потвърдите присъствие и договорите възможностите за включване. След това – да се насладите на всички вълнуващи промени, вдъхновяващи резултати и стойностни запознанства, които са неизменна част от подобни практически обучения.

С уважение,

Милена Белчева, Вашият имидж консултант

заглавно изображение с нетърговска цел  Sharon McCutcheon_Unsplash